- Om Yoga -

Yogaens oprindelse

Gennem yoga får man adgang til mere end 3500 års samlet viden omkring hvordan vores fysiske og mentale krop fungerer. Yogaen stammer oprindeligt fra Indien og blev kun anvendt af præster og munke, som i deres søgen efter en højere indsigt gav afkald på en materiel livsstil for at meditere. For at kunne udholde de mange timers stillesiddende meditation dyrkede de, de fysiske øvelser fra yoga som vi kender i dag. De fysiske øvelser eller stillinger kaldes på Sanskrit “Asanas”. Sanskrit er Indiens klassiske kultursprog og liturgisk sprog for hinduer, mange buddhister og sikher. Sanskrit har i Indien og Sydøstasien samme rolle som latin havde i Vesteuropa op til det 20. århundrede.

Yogaens betydning

Influeret af både buddhisme og hinduisme og af at brede sig til mange flere lande verden over, har yogaen gennem årene udviklet sig i mange retninger. Der er oftest stor forskel på den yoga man dyrker i østen og den yoga mange mennesker møder i fitness centre og yogastudier i Danmark og andre europæiske lande. Jeg har selv taget min yogauddannelse i Nepal, hvor yogafilosofien og yogahistorien er en integreret del af at dyrke yoga. Mange steder i Europa fylder dette mindre og fokus er mere på de fysiske stillinger, meditationsdelen og åndedrættet og knap så meget på hvordan vi lever vores liv udenfor yogamåtten. Der kan være stor forskel på hvilken betydning det enkelte menneske tillægger yogaen, hvordan yoga påvirker det enkelte menneske. For nogen er det en måde at anskue livet på, for nogen en måde at lære sin krop bedre at kende på, for nogen er det en måde at skabe ro og balance i sind og krop. Jeg tror der er ligeså mange forskellige forklaringer på hvad yoga betyder, som der er mennesker der dyrker yoga. Men helt grundlæggende kan man sige at yoga handler om at skabe en bedre forbindelse mellem krop og sind, gennem bevægelse, meditation og ved at lære at kontrollere sin vejrtrækning. Jeg har endnu aldrig mødt et menneske som ikke har haft en eller anden form for positiv oplevelse ved at stifte bekendtskab til yoga.

 

Yoga for krop og sjæl

Yoga er i dag en af de størst voksende motionsformer i verden og bliver hele tiden videreudviklet og tilpasset det omkringliggende samfund. Så selvfølgelig har yogaen ændret sig meget gennem tiden og det er derfor også helt naturligt at nye yogaformer hele tiden popper op. De fleste mennesker har en idé om at yoga er sundt for både krop og sjæl og også flere og flere mennesker oplever det på deres egen krop. I vesten har vi fået øjnene op for at yogaen har potentiale for at fjerne nogle af de forstyrrelser der har en negativ indvirkning på vores liv. Yoga betyder “forening” – en forening af krop, sind og sjæl. Yoga bliver ofte forbundet med de fysiske stillinger, men er i høj grad også en mental praksis hen imod et liv i mere balance, hvortil der praktiseres meditation og åndedrætsøvelser.

Hatha Yoga

Der findes mere end 8.000.000 variationer af yogastillinger, men kun omkring 85 af dem bruges i dag og betegnes som klassiske yogastillinger. Disse klassiske stillinger lægges til grund for de mange forskellige yogaformer der dyrkes her i landet. Jeg underviser primært i Hatha Yoga.

“Ha” betyder sol og “tha” betyder måne og repræsenterer dualiteterne i livet – modsætninger som yin/yang, varme/kulde, lys/mørke, stærk/svag, og maskulin/feminin. Supplerende modsætninger der er nødvendige for at skabe ro og balance og for at forene to former til en helhed. 

Den kvindelige energi forbindes med månen, hvor sindet falder til ro og hvor det parasympatiske nervesystem er det mest dominerende. Den mandlige energi forbindes med solen, varmen, motivationen, beslutsomheden, aktiviteten, udadvendtheden. Derfor er det vigtigt i Hatha yoga at føre de to modpoler sammen. Hatha yoga kombinerer det udadvendte kraftfulde med det indadvendte meditative.

Fokus i Hatha yoga er både på styrke, smidighed, åndedrætsarbejde, dybdeafspænding og på at udføre de klassiske stillinger efter kroppens kunnen og formåen. I klassisk Hatha yoga udfører man de oprindelige fysiske stillinger med åndedrættet i et roligt tempo med pauser mellem stillingerne. De fysiske stillinger træner alle dele af kroppen, strækker, styrker og vedligeholder muskler, led, sener og rygsøjle. Åndedrætsøvelserne genopbygger og genoplader kroppen og bidrager til følelsen af balance og veloplagthed. Meditation er ligeledes en vigtig del af praksis og bruges til dybdeafspænding af vores krop og sind. 

Fokus på åndedrættet

I yoga er der som sagt stor fokus på åndedrættet. Vores åndedræt er vores primære kilde til energi, til livet. I yoga trænes åndedrættet og bevidstheden omkring det ved hjælp af forskellige åndedrætsøvelser og teknikker. Ikke kun af fysiske årsager, men også i forhold til vores psyke. 90% af vores daglige energi kommer fra vores åndedræt, Jo dårligere vi mennesker er til at trække vejret, jo mindre energi har vi til rådighed i vores dagligdag. Jo hurtigere og mere overfladisk vi trækker vejret, jo hurtigere kører vores sind af sted med os og jo sværere får vi ved at opretholde vores nærvær og fokus. Åndedrættet trænes og bruges også bevidst for at få det fulde udbytte af de fysiske øvelser. Alle kan lære at kontrollere deres åndedræt og få et langt større udbytte at vejrtrækningen også udenfor yogamåtten, og kan lære at slukke for tankemylderet. Åndedrætsøvelserne forbinder kroppen med sit eget batteri – solar plexus. Her lagres og skabes kroppens energi. I yoga bruger vi åndedrættet til at forløse den energi som kroppen har brug for og det er derfor ikke unormalt at man forlader en yogatime med mere energi end da man kom, selvom det har været en hård fysisk træning.

I Indien for 2500 år siden, skrev en forfatter og vismand ved navn Patanjali en bog med titlen ”Yoga Sutras”. Petanjali beskrev yoga med en sætning ”Citti vrtti nirohdah”, som betyder ”kontrol over tankernes flygtige mønstre”. Mange oplever at det er lige præcis det der sker til yoga når de begynder at fokusere på deres åndedræt, eller under meditation. En pause opstår, en ro og en tid uden at vores tanker bombarderer os med indkøbslister, ting vi har glemt, ting vi skal huske når vi kommer hjem, bliver skabt.

 

YEAH vi kan alle være med

I yoga gælder det ikke om at være den smidigste, den stærkeste eller den mest udholdende. Vi er alle skabt forskelligt, har forskellige kroppe, og har mange forskellige oplevelser med i baggagen. Den forskellighed tager vi med os på yogamåtten og derfor er det vigtigste i yoga at lære at lytte til sin egen krop og sin egen krops behov, muligheder, og begrænsninger. Mange har derfor også en fornemmelse af at de lærer helt nye områder af deres krop at kende, og mærke muskler de ikke vidste de havde. 

“Din krop er det hus du skal bo i hele livet. Yoga hjælper dig til at bygge et godt og solidt hus.”

 

Namasté

Foto: Artem Bali

“Change is not something that we should fear. Rather, it is something that we should welcome. For without change, nothing in this world would ever grow or blossom, and no one in this world would ever move forward to become the person they’re meant to be.”

–B.K.S Iyengar